Woman having massage of body in the spa salon. Beauty treatment concept.

Çin ‘lilerin bebek cinsiyetini belirleme de kullandıkları takvimdir. Cinsiyet belirleme de dünyada en çok bilinen Çin Takvimi ‘dir. Kaynağı kesin olarak bilinmemekle beraber, çin’ li astroloji bilginlerinden biri tarafından hazırlandığı sanılmaktadır. Çin takvimi kullanarak asırlardır uzak doğu da bebek cinsiyeti erkek veya kız olarak belirlenmeye çalışılmaktadır. Çin takvimine göre bebek cinsiyetini saptamak için annenin hamile kaldığı yaşı ve ayı bilmek gereklidir. Tüm cinsiyet tahmin yöntemleri gibi Çin Takvimi’ nin de bilimsel bir değeri yoktur.